IV. CROSS PO ZIEMI PIETROWICKIEJ_Polsko

16.01.2016 11:00

Witam zapraszam na bieg do Pietrowic


można się zapisać przez internet opłata dla Czechów 20 zł na miejscu w
Pietrowicach w dniu 16.01

https://www.maratonypolskie.pl/mp_index.php?dzial=3&action=5&code=36620&bieganie


Pozdrawiam Robert Antzcak

 

REGULAMIN 
IV Eko - Cross po Ziemi Pietrowickiej
16 stycznia 2016 r. – Pietrowice Wielkie 
 
1. Organizator: 
UKS „ Start” Pietrowice Wielkie 
Gmina Pietrowice Wielkie 
 
2. Cel imprezy: 
 popularyzacja biegania jako najprostszej formy podnoszenia sprawności fizycznej; 
 promocja uroków Ziemi Pietrowickiej. 
 
3. Termin i miejsce: 
Zawody odbędą się 16 stycznia 2016 r. (sobota) o godz. 11:00 w Pietrowicach Wielkich 
k/Raciborza ( ZS Pietrowice Wielkie ul. M. Konopnickiej 28) 
 
4. Dystans i trasa: 
10 km – 1 pętla (asfalt, pozostała część drogi utwardzone, ścieżki leśne, trasa pagórkowata, start i 
meta w jednym miejscu przy biurze zawodów.) 
 
5. Program: 
• godz. 9.00 – 10:30 zbiórka uczestników, potwierdzanie zgłoszeń internetowych, wydawanie 
numerów startowych – Biuro Zawodów znajduje się w Zespole Szkół w Pietrowicach 
Wielkich; 
• godz. 11.00 – 12.30 rozgrywanie biegu; 
• godz. 13.00 dekoracja, losowanie nagród (w zależności od pozyskanych sponsorów), 
zakończenie imprezy. 
 
6. Klasyfikacje: 
 OPEN; 
 Klasyfikacja kobiet i mężczyzn w kategoriach wiekowych: 
- M – 20/ 16 -29 lat/ K – 20 / 16 – 34 lat/ 
- M – 30/ 30 –39 lat/ K – 35 / 35 lat i więcej 
- M – 40/ 40 – 49 lat/ 
- M – 50/ 50 – 59 lat/ 
- M – 60/ 60 lat i więcej 
7. Nagrody: 
a) w klasyfikacji OPEN – za miejsca od I – III – puchary i nagrody rzeczowe; 
b) w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn – za miejsca od I – III – puchary i nagrody 
rzeczowe. 
c). najstarszy i najmłodszy uczestnik biegu – nagroda rzeczowa. 
d) mieszkaniec Gminy Pietrowice Wielkie miejsca od I -III wśród K i M– nagroda rzeczowa. 
Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji OPEN nie otrzymują nagród w kategoriach wiekowych. Po 
dekoracji losowanie nagród rzeczowych dla zawodników, którzy ukończyli Bieg. Każdy uczestnik, 
który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal. 
 
 
8. Zgłoszenia i wpisowe: 
Zgłoszenia do biegu są przyjmowane do 11.01.2016 r. Zapisy dostępne są na stronie internetowej: 
 
Link: https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=1445