Porubský čtvrtmaraton

28.10.2014 11:00

10,55 km, Ostrava Poruba - Hlavní třída, startovné: 100 - 150 Kč, start: 11:00

 
PROPOZICE 
Porubský čtvrtmaraton – 14. ročník 
závod je součástí Moravskoslezského běžeckého poháru 2014 
 
Termín 28. října 2014 (státní svátek) 
Místo Ostrava – Poruba, spodní část Hlavní třídy, u kruhového objezdu 
Trať 10 548 m, certifikovaná délka tratě 
Popis běhu Doběhnout z místa STARTU do místa CÍLE a poté běžet plných 6 kol 
Start 11.00 hod 
Kategorie Muži: A do 39 let, B do 49 let, C do 59 let, D nad 60 let 
 Ženy: E do 34 let, F do 44 let, G nad 45 let 
 
Registrace závodníků PORUBSKÉHO ČTVRTMARATONU 
 
1. online přes internet, startovné 100 Kč, do 27.10.2014 do 24 hod. 
nebo 
2. písemně na místě v den závodu, startovné 150 Kč 
Platba startovného, výdej startovních čísel a čipů pro obě varianty registrace bude v den závodu od 9:15 do 10:40 hod. 
 
Občerstvení Po doběhu bude podáván čaj a oplatek 
Trať Všechny závody budou vedeny po kvalitním asfaltovém povrchu 
Ocenění Účastníci čtvrtmaratonu obdrží účastnický list. Vítězové jednotlivých kategorií obdrží další 
odměny. Vítězové vloženého závodu na 2 míle obdrží účastnický diplom a odměnu. 
Tombola Jen pro účastníky čtvrtmaratonu. Losování bezprostředně po vyhodnocení. Ceny dle možností 
 pořadatele. 
 
Zázemí pro účastníky závodu 
Šatny, WC, sprchy v areálu zimního stadionu SAREZA, vchod z ul. Španielova (viz mapa), u recepce doprava cca 10 
metrů. Dále v místě registrace bude mobilní WC a dva stany (mužský, ženský) na odložení věcí. Za odložené věci 
pořadatelé nenesou odpovědnost. 
 
Traťový rekord Miko Aleš (čas 33:49, rok 2012), Esentiérová Adéla (čas 41:37, rok 2012) 
 
Vyhodnocení 
U vloženého závodu neprodleně po dokončení posledním závodníkem. U čtvrtmaratonu bude výsledková listina 
vytisknuta a k dispozici po doběhu posledního závodníka. Případný protest musí být podán řediteli závodu do 10 minut 
po zveřejnění výsledkové listiny s kaucí 500,- Kč, v případě uznání protestu se kauce vrací. Po uplynutí časové lhůty k 
vyřízení protestů bude vyhlášení výsledků hlavního závodu – čtvrtmaratonu. Pokud se nepřihlásí více než 4 startující 
v kategorii, startující budou zařazeni do jiné kategorie. Za překonání traťových rekordů náleží odměna 500,- Kč. 
Kompletní výsledková listina bude umístěna na internetových stránkách TJ Liga 100 Ostrava, o.s. a MK Seitl Ostrava. 
 
Časomíru zajišťuje 
p. ing. Petr Blažej, firma ON LINE SYSTEM s. r. o. 
 
Informace 
Závodí se podle atletických pravidel a těchto propozic. V době závodů bude příslušná spodní část Hlavní třídy 
v Porubě bez dopravního provozu. Startující se jednotlivých závodů zúčastňují na vlastní nebezpečí, běží podle svých 
schopností, trénovanosti, zdravotního stavu a místních podmínek. Dále dbají pokynů pořadatelů. V místě startu a cíle 
bude zdravotní služba pro poskytnutí první pomoci, bude mít pravomoc závodníka z tratě odvolat při pochybnostech, 
že příslušnou trať je startující schopen bez poškození svého zdraví zvládnout. 
 
Vložený závod 
10.00 hod běh na 2 míle pro volně příchozí závodníky bez rozdílu věku 
Účastnící se zaregistrují. Rozlišují se kategorie muži a ženy. Neplatí se startovné. Vložený závod nebude měřen 
elektronickou časomírou.