Silesia Hervis kross_POBL2014

18.10.2014 00:00
Propozice 4. ročníku SILESIA Hervis kros 1/2marathonu
 
Pořadatel: BIKE SPORT CLUB OPAVA (BSC Opava) 
 
Termín: Sobota 18. 10. 2014 
 
Klasifikace: Běžecký kros 1/2marathon - závod jednotlivců, závod tříčlenných družstev. 
 
Kontakt: BSC Opava, Česká 2, 747 06 Opava, tel. 608 250 650, e-mail: bsc@opava.cz 
 
Informace: www.silesia.opava.cz 
 
Centrum závodů: Opava - Kylešovice, areál U Chovatelů, Bílovecká ul. 
 
Trať: Raduň, Vršovice, Chvalíkovice, Hradec nad Moravicí, Branka, Opava 
 
DÉLKY TRATÍ: Hlavní kategorie 23 km a 12 km. 
 
KATEGORIE A DÉLKY TRATÍ: Pro zařazení do kategorie je rozhodující rok narození. 
 
Trať 23 km
 
A - muži 19 - 39 let (1975 - 1995)
B - muži 40 - 49 let (1965 - 1974)
C - muži 50 - 59 let (1955 - 1964)
D - muži 60 let a více (1954 a starší)
E - ženy 19 - 34 let (1980 - 1995)
F - ženy 35 let a více (1979 a starší)
 
Trať 12 km
 
Ak - muži 19 - 39 let (1975 - 1995)
Bk - muži 40 - 49 let (1965 - 1974)
Ck - muži 50 - 59 let (1955 - 1964)
Dk - muži 60 let a více (1954 a starší)
Ek - ženy 19 - 34 let (1980 - 1995)
Fk - ženy 35 let a více (1979 a starší)
H17 - junioři 17 - 18 let (1996 - 1997)
 
Trať 7 km
 
D17 - juniorky 17 - 18 let (1996 - 1997)
H15 - dorostenci 15 - 16 let (1998 - 1999)
 
Trať 4 km
 
D15 - dorostenky 15 - 16 let (1998 - 1999)
H13 - žáci starší 13 - 14 let (2000 - 2001)
 
Trať 3 km
 
D13 - žačky starší 13 - 14 let (2000 - 2001)
H11 - žáci mladší 11 - 12 let (2002 - 2003)
 
Trať 2.300 m
 
D11 - žačky mladší 11 - 12 let (2002 - 2003)
 
Trať 1.500 m
 
D9 - dívky 9 - 10 let (2004 - 2005)
H9 - hoši 9 - 10 let (2004 - 2005)
 
Trať 750 m
 
D7 - dívky 7 - 8 let (2006 - 2007)
H7 - hoši 7 - 8 let (2006 - 2007)
 
Trať 50 - 150 m
 
D5 - dívky 6 let a mladší (2008 a mladší)
H5 - hoši 6 let a mladší (2008 a mladší)
 
 
DŮLEŽITÉ:
Účastníci mladší 18 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem svého zákonného zástupce. Pro tento souhlas je rozhodující přesné datum narození. Pro zařazení do kategorie je rozhodující rok narození. 
 
Prezentace:
Sobota 18. 10. 2014 8:00 - 9:00 hod. v centru závodů - areál U Chovatelů, Bílovecká ul., Opava - Kylešovice 
 
PŘIHLÁŠKY: do 17. 10. 2014
A - elektronicky: z on-line formuláře na www.silesia.opava.cz
B - osobně na adrese: BSC, Česká 2, Opava 6, 747 06
 
Přihláška je platná až po zaplacení startovného!!! Tj. Když bude Vaše platba identifikována podle variabilního symbolu na účtu pořadatele nebo startovné bude zaplaceno v hotovosti přímo pořadateli na uvedené adrese. 
Platné přihlášky do pátku 17. 10. 2014 s nárokem na startovní balíček a občerstvení v cíli. 
 
Na závod je možné se přihlásit i v sobotu 18. 10. 2014 na prezentaci za svýšené startovné, bez nároku na startovní balíček a občerstvení v cíli. 
 
Na dříve podané přihlášky hrazené v den závodu se vztahuje zvýšené startovné stejně jako na přihlášky podané v den závodu. 
 
 
 
STARTOVNÉ 23, 12 km 7 km 4, 3 km,
2.300 m,
1.500 m,
750 m,
50-150 m Poznámka
do 17.10.2014 včetně 100 Kč 50 Kč 30 Kč s nárokem na start. balíček a obč. v cíli
v sobotu 18.10.2014 150 Kč 70 Kč 50 Kč bez nároku na start. balíček a obč. v cíli
 
Úhradu startovného proveďte: 
a) zaplacením v hotovosti přímo pořadateli na adrese Česká 2, Opava 6, do pátku 17. 10. 2014 (nejlevnější způsob).
b) převodem z vašeho účtu na účet pořadatele: mBANK č.ú. 2202088038/6210.
V případě převodu uvádějte jako variabilní symbol své rodné číslo. Stačí formát RRMMDD. Do zprávy pro příjemce vždy uvádějte své jméno a příjmení.
c) v sobotu na prezentaci (bez nároku na start. balíček a občerstvení v cíli). 
 
I na přihlášky podané před 18.10.2014, které budou hrazeny v den závodu, se vztahuje zvýšené startovné!
 
Je možné platit najednou jedním dokladem za více osob, jako VS uveďte RČ jednoho z vás a současně e-mailem sdělte jména dalších přihlášených startujících, za které jste platbu provedli včetně jejich rodných čísel (ve tvaru RRMMDD). 
 
V případě nekonání závodu je startovné nevratné (např. z důvodů vyšší moci...).
V případě neúčasti se startovné nevrací.
Odhlášení=zrušení přihlášky je možné e-mailem nejpozději do 17. 10. 2014. 
 
Startovné si platí pouze startující jednotlivci, za přihlášku družstva se již startovné neplatí. K vyplněným (a zaplaceným) přihláškám jednotlivců je pro zařazení do závodu družtev nutné pouze vyplnit přihlášku družstva. Zkuste přesvědčit své známé a kamarády, aby si maraton vyzkoušeli s Vámi a utvořte dohromady závodní tým. 
 
START:
Raduň - hřiště za základní školou
23 km - 10:00 hod.
12 km - 10:10 hod.
7 km - 10:20 hod. 
 
Areál Zdraví
tratě 4 km, 3 km, 2.300 m, 1.500 m, 750 m, 50-150 m - časy startů budou ještě upřesněny. 
 
CÍL: Opava-Kylešovice, areál U Chovatelů, Bílovecká ul. 
 
Občerstvení: 23 km - 2 občerstvovací stanice, v cíli teplé jídlo, nealko. 
 
Ceny: Věcné ceny pro první tři v každé kategorii. Celkový vítěz a vítězné družstvo obdrží putovní pohár. 
 
Podmínky účasti:
Závod se koná za plného silničního provozu. Každý se účastní na vlastní nebezpečí. Podáním on-line přihlášky, případně svým podpisem na tištěné přihlášce každý závodník potvrzuje následující prohlášení:
 
Propozice beru na vědomí a závodu se účastním na vlastní nebezpečí. Jsem si vědom(a), že k účasti v SILESIA krosu musím být fyzicky dobře připraven a jsem osobně zodpovědný(á) za své technické dovednosti a za své vlastní zdraví.
 
Seznámil(a) jsem se s bezpečnostními předpisy, které se zavazuji dodržovat.
 
Prohlašuji, že jsem si vědom(a) toho, že nesu veškerou odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví nebo věcech, která vznikne mně, pořadateli nebo třetím osobám před, během či po závodě.
 
Budu dodržovat pravidla fair-play, budu se chovat šetrně k přírodě a veškerý odpad přinesu do cíle nebo ho zanechám v občerstvovacích stanicích a u pořadatelů na trati. 
 
Souhlasím se zasíláním informačních e-mailů (o průběhu organizace závodu a dalších doprovodných instrukcích) na kontakt, který uvádím v přihlášce. V případě, že nebudu mít zájem o zasílání informačních e-mailů, budu sám pořadatele informovat.
 
 
Doporučujeme lékařskou prohlídku, individuální úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím stranám.