Litultovická vánočka_26.12.2014

vanocka2014.pdf (425637)

 

celkové výsledky, i předešlé ročníky (excel):

Vánočka 26.27.28.29.30.31. ročník.xls (127,5 kB)