Slavkovský lesík_POBL2019/20

12.10.2019 10:00

50. ročník veřejného přespolního běhu

 

S L A V K O V S K Ý   L E S Í K

 

Pořadatel:            TJ Opava, oddíl orientačního běhu

 

Datum konání:     sobota 12. října 2019

 

Místo konání:       fotbalové hřiště TJ SOKOL  Slavkov u Opavy

 

Kategorie a délky  tratí:

 

ročník

narození

dívky a

ženy

délka

tratě

chlapci a

muži

délka

tratě

2013-11

D 6 - 8

700 m

M 6 - 8

700 m

2010-09

D 9 - 10

1500 m

M 9 - 10

1500 m

2008-07

D 11 - 12

1500 m

M 11 - 12

2700 m

2006-05

D 13 - 14

2700 m

M 13 - 14

2700 m

2004-03

D 15 - 16

2700 m

M 15 - 16

5400 m

2002-2001

D 17 - 18

5400 m

M 17 - 18

5400 m

2000-1980

D 19 - 39

5400 m

M 19 - 39

8100 m

1979 a starší

D 40+

5400 m

-

-

1979-70

-

-

M 40 - 49

8100 m

1969 a starší

-

-

M 50+

8100 m

2014 - 2017

MD  2 - 5

50 m

MD 2 - 5

50 m

Veřejný

MD 19-

2700m

MD 19-

2700m

 

Startovné:         0,- Kč v případě elektronické přihlášky

                         20,- Kč v den závodu             

 

Prezentace:       Fotbalového hřiště TJ SOKOL Slavkov u Opavy.

                          Při prezentaci bude každému závodníku přidělen startovní čas a startovní číslo, se kterým poběží. Po doběhnutí závodu, startovní číslo zůstává závodníkům.

 

Občerstvení:     V cíli po závodě.  V místě konání závodu bude v provozu také bufet.

 

Způsob závodu:  Běh jednotlivců po fáborkované trati s intervalovým startem. Není povoleno běžet s doprovodem.

 

Elektronické přihlášky:  https://www.orientacnibeh.opava.cz/slavkovsky-lesik-2/.

        Přihláška je platná ve chvíli, kdy obdržíte potvrzení přijetí přihlášky zpětně mailem.

 

 

Informace : www.orientacnibeh.opava.cz

 

Časový průběh:      8.30 – 9.30          prezentace

                               9.30 -  9.40          zahájení a výklad tratí

                               9.45                      start kategorie MD 2-5

                               10.00                   zahájení startu ostatních kategorií

                               11.30                   vyhlášení vítězů

 

Informace:             Závodníci startují na vlastní nebezpečí.

                               V případě deštivého počasí doporučujeme běžecké boty se špunty.               

 

                                                                                                           Eva Kociánová

                                                                                                           ředitelka závodu